सुधारौं सोच, संस्कार र व्यवहारः नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टचार

11 February, 2024

प्रदेशमा उत्पादित घ्यू तथा धुलो दूध निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदानका लागि निवेदन पेश गर्ने सूचना (निवेदनको ढाँचा सहित)

28 January, 2024

घ्यु तथा धूलो दूध निर्यातमा प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन

24 January, 2024

स्वतः बढुवा प्रयोजनका लागि सूचना

3 January, 2024

वोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आसयको सूचना

28 December, 2023

वातावरण तथा औद्योगिक व्यवस्थापन दस्तुर दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना

24 December, 2023

तह वृद्धिका निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी संशोधित सूचना

24 December, 2023

मन्त्रालयको मिति २०८०।०८।२७ को विज्ञप्ति

13 December, 2023

हिउँद अवधिको हावापानीको आँकलन

8 December, 2023

प्राङ्गारिक मल प्रयोगमा अनुदान कार्यक्रमका लागि सूचीकरण सम्बन्धी सूचना

8 December, 2023

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.