Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन प्रणाली (ICAS) सञ्चालन निर्देशिका, २०८०

-अनुसूची अलग्गै उपलब्ध गराइएको ।

2 परिपत्र सम्बन्धमा

परिपत्र सम्बन्धमा

3 कृषि मन्त्रालय प्रदेश नं.1 विराटनगरको मिति 2079-05-19 गतेको निर्णय अनुसार सरुवा, पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाइएका कार्यचारीहरुको विवरण (पुशुपंक्षी तथा करार तर्फ)

कृषि मन्त्रालय प्रदेश नं.1 विराटनगरको मिति 2079-05-19 गतेको निर्णय अनुसार सरुवा, पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाइएका कार्यचारीहरुको विवरण (पुशुपंक्षी तथा करार तर्फ)

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.