उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मिति २०८१।०१।१३ गतेको निर्णय अनुसार तह वृद्धि गरिएका कर्मचारीहरुको विवरण

26 April, 2024

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मिति २०८१।०१।१३ गतेको निर्णय अनुसार तह वृद्धि गरिएका कर्मचारीहरुको विवरण

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.