५ बर्षको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन

https://shorturl.at/rANPY यो लिंक कपी गर्न ...
1 year ago

आ.व. २०७८/७९को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

 यो link copy गर्नुहोला shorturl.at/fDP28 ...
1 year ago

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.