Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०८०

यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस 

2 प्रदेश नं. 1 निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता नियमावली, 2078

प्रदेश नं. 1 निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता नियमावली, 2078

3 प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६

कृषि मन्त्रालय

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.