प्रदेशमा उत्पादित घ्यू तथा धुलो दूध निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदानका लागि निवेदन पेश गर्ने सूचना (निवेदनको ढाँचा सहित)

28 January, 2024

निवेदनको ढाँचा

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.