प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल अनलाईन आवेदन तथा व्यवस्थापन सफ्टवेयर संचालन सम्बन्धि सूचना

10 March, 2023

.

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.