भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ओखलढुगाको प्रजनन योग्य शुद्द नश्र्ल वा बोयर क्रस बोकाहरुको उपलब्द्धताको लागि श्रोत यकिन गर्न आवेदन आहवानको सूचना

23 February, 2023

 प्रजनन योग्य शुद्द नश्र्ल वा बोयर क्रस बोकाहरुको उपलब्द्धताको लागि श्रोत यकिन गर्न आवेदन आहवानको सूचना

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.