मा. केदार कार्की

मा. केदार कार्की (उद्योग,कृषि तथा सहकारी मन्त्री)

उद्योग,कृषि तथा सहकारी मन्त्री

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.