हालका सूचना

मिति सम्झौता नं. सूचना / प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड अवस्था
Update Coming Soon

लम्पी-स्किन-रोग-बारे-अत्यन्त-जरूरी-सूचना

25 May, 2023

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पांचथर बोयर बोका खरिद तथा भुक्तानी सम्बन्धि सूचना १।३१

14 May, 2023

प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा समाबेश गर्नु पर्ने कर तथा गैर कर राजश्वका विषयहरुमा सुझाव संकलन सम्बन्धमा सूचना

12 April, 2023
श्री पशुपति पोखरेल
श्री पशुपति पोखरेल

प्रवक्ता

9852070302

लिला वल्लव चापागाई
लिला वल्लव चापागाई

सूचना अधिकारी

९८४४६१२४८८

श्री शोभा दाहाल
श्री शोभा दाहाल

गुनासो सुन्ने अधिकारी

9862075320

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.