तह वृद्धिका निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी संशोधित सूचना

24 December, 2023

तह वृद्धिका निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी संशोधित सूचना

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.