भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, उदयपुर र सम्पर्क केन्द्र, खोटाङको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

19 September, 2023

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, उदयपुर र सम्पर्क केन्द्र, खोटाङको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.