स्वतः प्रकाशन ( Proactive Disclosure) (२०८० बैशाख-असार)

2 August, 2023

.

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.