सुधारौं सोच, संस्कार र व्यवहारः नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टचार

11 February, 2024

सुधारौं सोच, संस्कार र व्यवहारः नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टचार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.